ARBUTI | AGB

AGB

I. Allmänna villkor

§ 1 Grundläggande bestämmelser

(1) Följande villkor gäller för alla avtal som du ingår med oss som leverantör (ARBUTI Hair Salon) via webbplatsen www.arbuti.com. Om inget annat avtalats, motsätter vi oss att du inkluderar dina egna villkor som du använder.

(2) En konsument i den mening som avses i följande bestämmelser är varje fysisk person som ingår en rättslig transaktion för ändamål som huvudsakligen inte kan hänföras till hans kommersiella eller självständiga yrkesverksamhet. En företagare är en fysisk eller juridisk person eller ett rättskapabelt partnerskap som vid ingåendet av en rättslig transaktion agerar inom ramen för sin självständiga yrkesmässiga eller kommersiella verksamhet.

AVBOKNING AV MÖTEN OCH VILLKOR FÖR AVBOKNING

Avtal eller tjänster som inte kan hållas måste avbokas minst 24 timmar i förväg. Om tidsfristen inte respekteras förbehåller vi oss rätten att ta ut en avbokningsavgift på 50% av priset för tjänsten för den förlust som uppstått. Avbokning kan göras antingen via e-post på: info@arbuti.com eller per telefon på följande adress 089529118 äga rum.

Rulla till toppen