ARBUTI | GT&C

GT&C

I. Üldtingimused

§ 1 Põhisätted

(1) Järgmised tingimused kehtivad kõigi lepingute suhtes, mille te sõlmite meiega kui teenusepakkujaga (ARBUTI Hair Salon) veebilehe www.arbuti.com kaudu. Kui ei ole kokku lepitud teisiti, oleme vastu teie enda tingimuste lisamisele, mida te võite kasutada.

(2) Tarbija järgmiste sätete tähenduses on iga füüsiline isik, kes sõlmib õigusliku tehingu eesmärgil, mida ei saa valdavalt seostada ei tema äritegevuse ega iseseisva kutsetegevusega. Ettevõtja on iga füüsiline või juriidiline isik või õigusvõimeline ühing, kes õigusliku tehingu sõlmimisel tegutseb oma iseseisva kutse- või äritegevuse raames.

KOHTUMISTE TÜHISTAMINE JA TÜHISTAMISE TINGIMUSED

Kohtumised või teenused, mida ei saa pidada, tuleb tühistada vähemalt 24 tundi ette. Eespool nimetatud tähtajast mitte kinni pidamise korral jätame endale õiguse nõuda tekkinud kahju eest tühistamistasu 50% teenuse hinnast. Tühistamise saab teha kas e-posti teel aadressil: info@arbuti.com või telefoni teel aadressil 089529118 toimuma.

Kerige üles