ARBUTI | IMPRINT

IMPRINT

Ansvarig för innehållet:

Arbuti Hair Salon UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG
Gabelsbergerstr. 62
80333 München
Telefon 089529118

Momsregistreringsnummer: DE30804646984

Alternativ tvistlösning:

Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning utanför domstol online (ODR-plattformen), som kan nås på följande adress https://ec.europa.eu/odr.

Bildkrediter
Bilder - av Arbuti
Bilder - Shutterstock.com
paulynn/shutterstock.com
LightFieldStudios/shutterstock.com
nelen/shutterstock.com
shotPrimeStudio/shutterstock.com
bitt24/shutterstock.com
newAfrica/shutterstock.com

Ansvarsfriskrivning
Innehållet på denna webbplats har skapats med största möjliga omsorg. Arbuti Hair Salon tar dock inget ansvar för att innehållet är korrekt, fullständigt och aktuellt. Användningen av innehållet på webbplatsen sker på användarens egen risk.

1. externa länkar:
När det gäller externa länkar till webbplatser från tredje part ("externa länkar") ansvarar respektive operatör för dessa webbplatser. När de externa länkarna först skapades kontrollerade leverantören att det externa innehållet inte stred mot lagen. Vid den tidpunkten fanns inga uppenbara överträdelser av lagstiftningen. Leverantören har inget inflytande över de länkade sidornas nuvarande och framtida utformning och innehåll. Införandet av externa länkar innebär inte att leverantören godkänner innehållet bakom referensen eller länken som sitt eget. Det är inte rimligt att leverantören ständigt kontrollerar de externa länkarna utan konkreta indikationer på lagöverträdelser. Om lagöverträdelser blir kända kommer sådana externa länkar dock att raderas omedelbart.

2. upphovsrätt och kompletterande upphovsrätt | © copyright:
Det innehåll som publiceras på denna webbplats omfattas av tysk upphovsrätt och kompletterande upphovsrättslagstiftning. All användning som inte är tillåten enligt den tyska lagen om upphovsrätt och kompletterande upphovsrätt kräver ett skriftligt förhandsgodkännande från leverantören eller respektive rättighetsinnehavare. Detta gäller särskilt kopiering, redigering, översättning, lagring, bearbetning eller reproduktion av innehåll i databaser eller andra elektroniska medier och system. Det är inte tillåtet att obehörigt reproducera eller överföra enskilda delar av innehållet eller hela sidor, och detta är straffbart enligt lag. Det är endast tillåtet att göra kopior och nedladdningar för personligt, privat och icke-kommersiellt bruk. Visning av denna webbplats i externa ramar är endast tillåten med skriftligt tillstånd.

3. dataskydd
När du besöker leverantörens webbplats kan information om åtkomsten (datum, tid, sida som du tittar på) lagras. Dessa uppgifter hör inte till personuppgifterna, utan är anonymiserade. De utvärderas enbart för statistiska ändamål. De får inte lämnas vidare till tredje part för kommersiella eller icke-kommersiella ändamål. Leverantören påpekar uttryckligen att dataöverföring på Internet (t.ex. kommunikation via e-post) är föremål för säkerhetsbrister och inte kan skyddas helt mot åtkomst av tredje part.

Det är uttryckligen inte önskvärt att använda kontaktuppgifterna i avtrycket för kommersiell reklam, såvida inte leverantören tidigare har gett sitt skriftliga samtycke eller om det redan finns en affärsrelation. Leverantören och alla personer som nämns på denna webbplats motsätter sig härmed all kommersiell användning och utlämnande av deras uppgifter.

4. särskilda användningsvillkor
Om särskilda villkor för enskild användning av denna webbplats avviker från de ovan nämnda punkterna 1-4, anges detta uttryckligen på lämplig plats. I detta fall ska de särskilda användningsvillkoren gälla i respektive enskilt fall.

Rulla till toppen