ARBUTI | Uppgiftsskydd

Uppgiftsskydd

Integritetspolicy

Om inget annat anges nedan är tillhandahållandet av dina personuppgifter varken rättsligt eller avtalsmässigt nödvändigt eller nödvändigt för att ingå ett avtal. Du är inte skyldig att tillhandahålla uppgifterna. Om du inte lämnar in den kommer det inte att få några konsekvenser. Detta gäller endast i den mån ingen annan information tillhandahålls i följande behandlingsprocesser.

"personuppgifter: all information om en identifierad eller identifierbar fysisk person.

Serverloggfiler

Du kan besöka våra webbplatser utan att lämna några personuppgifter. 

Varje gång du går in på vår webbplats överförs användningsdata till oss eller vår webbhotell/IT-tjänsteleverantör av din webbläsare och lagras i logguppgifter (så kallade serverloggfiler). Dessa lagrade uppgifter omfattar till exempel namnet på den sida som du besöker, datum och tid för besöket, IP-adressen, mängden överförda uppgifter och den begärande leverantören. Behandlingen sker på grundval av artikel 6.1 f i DSGVO av legitimt intresse för att säkerställa en problemfri drift av vår webbplats och för att förbättra vårt erbjudande. 

 

Insamling och behandling när du använder kontaktformuläret 

När du använder kontaktformuläret samlar vi in dina personuppgifter (namn, e-postadress, meddelandetext) endast i den utsträckning som du anger. Uppgiftsbehandlingen tjänar syftet att kontakta dig. Genom att skicka ditt meddelande godkänner du behandlingen av de överförda uppgifterna. Behandlingen grundar sig på artikel 6.1 a i DSGVO med ditt samtycke.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att meddela oss detta utan att det påverkar lagligheten av den behandling som utförts på grundval av samtycket fram till återkallandet. Vi kommer endast att använda din e-postadress för att behandla din begäran. Dina uppgifter kommer då att raderas om du inte har samtyckt till fortsatt behandling och användning.

Användning av Google reCAPTCHA 

På vår webbplats använder vi tjänsten reCAPTCHA från Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Frågan tjänar till att skilja mellan inmatning från en människa och automatisk, maskinell bearbetning. För detta ändamål överförs dina uppgifter till Google och används där. Dessutom överförs IP-adressen och andra uppgifter som Google behöver för reCAPTCHA-tjänsten till Google. Dessa uppgifter behandlas av Google inom Europeiska unionen och vid behov även i USA. Europeiska kommissionen har fattat ett beslut om adekvat skyddsnivå, Privacy Shield, för överföring av uppgifter till USA. Google deltar i "Privacy Shield" och har uppfyllt kraven. 

Behandlingen grundar sig på artikel 6.1 f DSGVO från det legitima intresset att skydda vår webbplats från automatiserad spionage, missbruk och SPAM.

Du hittar mer information om Google reCAPTCHA och den tillhörande sekretesspolicyn på följande adress: https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html och https://www.google.com/privacy

 

Insamling, behandling och vidarebefordran av personuppgifter för beställningar

När du gör en beställning samlar vi in och behandlar dina personuppgifter endast i den mån det är nödvändigt för att uppfylla och behandla din beställning och för att hantera dina förfrågningar. Uppgifterna är nödvändiga för att avtalet ska kunna ingås. Om du inte lämnar in den kommer inget kontrakt att ingås. Behandlingen grundar sig på artikel 6.1 b i DSGVO och är nödvändig för att uppfylla ett avtal med dig. 

Dina uppgifter lämnas vidare till exempel till de fraktföretag och dropshippingleverantörer du har valt, betaltjänstleverantörer, tjänsteleverantörer för orderhantering och IT-tjänsteleverantörer. I alla fall följer vi strikt de rättsliga kraven. Uppgiftsöverföringens omfattning är begränsad till ett minimum.

 

Cookies 

Vår webbplats använder cookies. Cookies är små textfiler som lagras i webbläsaren eller av webbläsaren på användarens datorsystem. När en användare öppnar en webbplats kan en cookie lagras i användarens operativsystem. Denna cookie innehåller en karakteristisk teckensträng som gör det möjligt att identifiera webbläsaren på ett unikt sätt när webbplatsen öppnas igen. Vi använder cookies för att göra vår webbplats mer användarvänlig, effektiv och säker. Dessutom gör cookies det möjligt för våra system att känna igen din webbläsare även efter ett sidbyte och att erbjuda dig tjänster. Vissa funktioner på vår webbplats kan inte erbjudas utan användning av cookies. För dessa är det nödvändigt att webbläsaren känns igen även efter ett sidbyte.

Vi använder också cookies på vår webbplats för att analysera surfbeteendet hos våra besökare.

Behandlingen sker på grundval av § 15 (3) TMG samt artikel 6 (1) lit. f DSGVO från det legitima intresset för de ovan nämnda ändamålen.

De uppgifter som samlas in från dig på detta sätt pseudonymiseras genom tekniska åtgärder. Det är därför inte längre möjligt att överföra uppgifterna till din person. Uppgifterna lagras inte tillsammans med andra personuppgifter från dig.

Du har rätt att när som helst invända mot denna behandling av dina personuppgifter enligt artikel 6.1 f i DSGVO av skäl som beror på din särskilda situation.

Cookies lagras på din dator. Därför har du full kontroll över användningen av cookies. Genom att välja lämpliga tekniska inställningar i din webbläsare kan du förhindra att cookies lagras och att de uppgifter som de innehåller överförs. Cookies som redan har lagrats kan raderas när som helst. Vi vill dock påpeka att du då kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen fullt ut.

Du kan ta reda på hur du hanterar (och även inaktiverar) cookies i de vanligaste webbläsarna genom att följa länkarna nedan:

Webbläsare Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen

Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Användning av Google Analytics 

På vår webbplats använder vi webbanalystjänsten Google Analytics från Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Uppgiftsbehandlingen syftar till att analysera webbplatsen och dess besökare. I detta syfte kommer Google att använda den information som erhållits på uppdrag av operatören av denna webbplats för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsens aktivitet och tillhandahålla andra tjänster som rör webbplatsens aktivitet och internetanvändning till webbplatsoperatören. Den IP-adress som din webbläsare överför som en del av Google Analytics kommer inte att slås samman med andra uppgifter från Google.

Google Analytics använder cookies som gör det möjligt att analysera din användning av webbplatsen. Den information som genereras av cookies om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. IP-anonymisering är aktiverad på denna webbplats. Detta innebär att din IP-adress förkortas i förväg av Google inom EU:s medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen till en Google-server i USA och förkortas där. Dina uppgifter kan överföras till USA. Ett beslut om adekvat skyddsnivå från Europeiska kommissionen finns tillgängligt för överföring av uppgifter till USA. Behandlingen sker på grundval av artikel 6.1 f i DSGVO av legitimt intresse för en efterfrågeorienterad och målinriktad utformning av webbplatsen. Du har rätt att när som helst invända mot denna behandling av dina personuppgifter enligt artikel 6.1 f i DSGVO av skäl som beror på din särskilda situation.

Du kan vägra att använda cookies genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare, men observera att om du gör detta kan det hända att du inte kan använda alla funktioner på den här webbplatsen. Dessutom kan du förhindra att Google samlar in de uppgifter som genereras av cookien och som rör din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) och att Google behandlar dessa uppgifter genom att ladda ner och installera den webbläsartillägg som finns på följande länk [https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de]. Om du vill förhindra att Google Analytics samlar in data på alla enheter kan du ställa in en opt-out-cookie. Opt-out-cookies förhindrar framtida insamling av dina uppgifter när du besöker den här webbplatsen. Du måste välja bort alla system och enheter som används för att detta ska bli helt effektivt. Om du klickar här kommer cookien att sättas: Inaktivera Google Analytics. 

Du hittar mer information om användarvillkor och dataskydd på följande adress https://www.google.com/analytics/terms/de.html eller under https://www.google.de/intl/de/policies/.

Användning av sociala insticksprogram med hjälp av "Shariff". 

Vi använder plug-ins för sociala nätverk på vår webbplats. För att du ska ha kontroll över dina uppgifter använder vi de integritetssäkra Shariff-knapparna.

Utan ditt uttryckliga samtycke upprättas inga länkar till de sociala nätverkens servrar och följaktligen överförs inga uppgifter.

"Shariff" är en utveckling av specialisterna på datortidningen c't. Den möjliggör mer integritet på nätet och ersätter de vanliga delningsknapparna i sociala nätverk. Du hittar mer information om Shariff-projektet här https://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html.

När du klickar på knapparna visas ett popup-fönster där du kan logga in hos respektive leverantör med dina uppgifter. Det är först efter att du har loggat in aktivt som en direkt anslutning till de sociala nätverken upprättas.

Genom att logga in samtycker du till att dina uppgifter överförs till respektive leverantör av sociala medier. Bland annat överförs din IP-adress och information om vilka av våra sidor du har besökt. Om du är ansluten till ett eller flera av dina sociala nätverkskonton samtidigt kommer den insamlade informationen också att tilldelas dina motsvarande profiler. Du kan bara förhindra detta genom att logga ut från dina sociala medier-konton innan du besöker vår webbplats och innan du aktiverar knapparna. De sociala nätverk som nämns nedan är integrerade med hjälp av funktionen "Shariff".

För mer information om omfattningen och syftet med insamlingen och användningen av uppgifterna, samt om dina rättigheter i detta avseende och alternativ för att skydda din integritet, se leverantörernas länkade meddelanden om dataskydd.

Google+ av Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Kalifornien, 94043 USA) https://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html

Facebook av Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) https://www.facebook.com/policy.php

Twitter av Twitter Inc. (795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA) https://twitter.com/privacy

Pinterest av Pinterest Inc. (635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA) https://about.pinterest.com/de/privacy-policy

Instagram av Instagram LLC. (1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA). https://help.instagram.com/155833707900388

Xing från XING SE (Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg) https://www.xing.com/privacy

LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA 

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=uno-reg-guest-home-privacy-policy

Användning av GoogleMaps

På vår webbplats använder vi funktionen för att bädda in GoogleMaps kartor från Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google").

Funktionen möjliggör visuell visning av geografisk information och interaktiva kartor. I samband med detta samlar Google också in, bearbetar och använder uppgifter från besökare på webbplatserna när de öppnar de sidor där GoogleMaps kartor är integrerade.

Dina uppgifter kan också överföras till USA. Europeiska kommissionen har utfärdat ett beslut om adekvat skyddsnivå för överföring av uppgifter till USA.

Behandlingen sker på grundval av artikel 6.1 f i DSGVO av berättigat intresse för en behovsbaserad och målinriktad utformning av vår webbplats.

Mer information om Googles insamling och användning av uppgifter finns i Googles information om dataskydd på följande adress https://www.google.com/privacypolicy.html. Där har du också möjlighet att ändra dina inställningar i sekretesscentret så att du kan hantera och skydda dina uppgifter som behandlas av Google.

 

Lagringens varaktighet

När avtalet har behandlats fullständigt kommer uppgifterna att lagras under garantiperioden, därefter med hänsyn till lagstadgade, särskilt skatte- och handelsrättsliga, lagringsperioder, och därefter raderas de efter periodens utgång, om du inte har samtyckt till fortsatt behandling och användning.

Den registrerades rättigheter

Om de rättsliga kraven är uppfyllda har du följande rättigheter enligt artikel 15-20 i DSGVO: rätt till information, rättelse, radering, begränsning av behandlingen och dataportabilitet.

Dessutom har du rätt att invända mot behandling som grundar sig på artikel 6.1 f i DSGVO och mot behandling för direktmarknadsföring i enlighet med artikel 21.1 i DSGVO.

Kontakta oss om du vill. Kontaktuppgifter hittar du i vårt impressum.

Rätt att överklaga till tillsynsmyndigheten

I enlighet med artikel 77 i DSGVO har du rätt att klaga till tillsynsmyndigheten om du anser att behandlingen av dina personuppgifter inte är laglig.

Rätt till invändningar

Om den personuppgiftsbehandling som anges här grundar sig på vårt legitima intresse enligt artikel 6.1 f i DSGVO har du rätt att när som helst invända mot denna behandling med verkan för framtiden av skäl som beror på din särskilda situation.

Efter att invändningen har gjorts ska behandlingen av de berörda uppgifterna avslutas om vi inte kan visa på tvingande legitima skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen tjänar syftet att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Om personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring kan du när som helst invända mot denna behandling genom att meddela oss. När invändningen har gjorts kommer vi att upphöra med att behandla de berörda uppgifterna för direktmarknadsföring.

Rulla till toppen