ARBUTI | GT&C

GT&C

I. Splošni pogoji in določila

§ 1 Osnovne določbe

(1) Naslednji pogoji veljajo za vse pogodbe, ki jih sklenete z nami kot ponudnikom (Frizerski salon ARBUTI) prek spletnega mesta www.arbuti.com. Če ni drugače dogovorjeno, nasprotujemo vključitvi kakršnih koli vaših lastnih pogojev, ki jih lahko uporabite.

(2) Potrošnik v smislu naslednjih določb je vsaka fizična oseba, ki sklene pravni posel za namene, ki jih pretežno ni mogoče pripisati niti njeni poslovni niti neodvisni poklicni dejavnosti. Podjetnik je vsaka fizična ali pravna oseba ali partnerstvo s pravno sposobnostjo, ki pri sklepanju pravnih poslov deluje v okviru svoje neodvisne poklicne ali gospodarske dejavnosti.

ODPOVEDI SESTANKOV IN POGOJI ODPOVEDI

Termini ali storitve, ki jih ni mogoče opraviti, morajo biti odpovedani vsaj 24 ur vnaprej. V primeru neupoštevanja zgoraj navedenega roka si pridržujemo pravico, da zaračunamo stroške odpovedi v višini 50% cene storitve za nastalo izgubo. Odpoved lahko opravite po e-pošti na naslovu: info@arbuti.com ali po telefonu pod 089529118 potekajo.

Pomaknite se na vrh