ARBUTI | GTC

GTC

I. Generelle vilkår og betingelser

§ 1 Grunnleggende bestemmelser

(1) Følgende forretningsvilkår gjelder for alle kontrakter som du inngår med oss som leverandør (ARBUTI Hair Salon) via nettstedet www.arbuti.com. Med mindre annet er avtalt, avvises herved inkluderingen av dine eventuelle egne vilkår og betingelser.

(2) En forbruker i henhold til følgende bestemmelser er enhver fysisk person som inngår en rettshandel for formål som hovedsakelig faller utenfor vedkommendes næringsvirksomhet. En næringsdrivende er enhver fysisk eller juridisk person eller et selskap med rettslig handleevne som ved inngåelse av en rettshandel handler som ledd i utøvelsen av sin selvstendige yrkes- eller næringsvirksomhet.

AVBESTILLING AV AVTALER OG AVBESTILLINGSVILKÅR

Avtaler eller tjenester som ikke kan overholdes, må avbestilles minst 24 timer i forveien. Hvis denne fristen ikke overholdes, forbeholder vi oss retten til å kreve et avbestillingsgebyr på 50% av tjenestens pris for det påførte tapet. Avbestilling av time kan gjøres enten via e-post på: info@arbuti.com eller per telefon på 089529118 finne sted.

Bla til toppen