ARBUTI | Uvjeti

Uvjeti

I. Opći uvjeti poslovanja

§ 1. Osnovne odredbe

(1) Sljedeći uvjeti primjenjuju se na sve ugovore koje s nama kao dobavljač (ARBUTI Frizerski salon) sklapate putem web stranice www.arbuti.com. Osim ako nije drugačije dogovoreno, uključivanje bilo kakvih uvjeta koje ste možda koristili je u suprotnosti.

(2) Potrošač u smislu sljedećih propisa je svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao u svrhe koje se pretežno ne mogu pripisati njihovoj trgovačkoj niti samostalnoj profesionalnoj djelatnosti. Poduzetnik je svaka fizička ili pravna osoba ili poslovno sposobno društvo koje pri sklapanju pravnog posla djeluje u obavljanju svoje samostalne profesionalne ili trgovačke djelatnosti.

OTKAZIVANJE TERMINA I UVJETI OTKAZA

Termini ili usluge koje se ne mogu zadržati moraju se otkazati ili otkazati najmanje 24 sata unaprijed. Ako navedeni rok nije ispunjen, zadržavamo pravo naplatiti naknadu za otkazivanje od 50% cijene usluge za gubitak koji je nastao. Termin se može otkazati putem e-maila na: info@arbuti.com ili telefonom na 089529118 odvijati.

Pomaknite se na vrh