ARBUTI | GT&C

GT&C

I. Všeobecné podmínky

§ 1 Základní ustanovení

(1) Následující podmínky se vztahují na všechny smlouvy, které s námi jako poskytovatelem (kadeřnický salon ARBUTI) uzavřete prostřednictvím webových stránek www.arbuti.com. Pokud není dohodnuto jinak, vznášíme námitky proti zahrnutí jakýchkoli vašich vlastních podmínek, které můžete použít.

(2) Spotřebitelem ve smyslu následujících ustanovení je každá fyzická osoba, která uzavírá právní úkon za účelem, který nelze převážně přičítat ani její podnikatelské, ani její nezávislé profesní činnosti. Podnikatelem je každá fyzická nebo právnická osoba nebo společnost s právní subjektivitou, která při uzavírání právního úkonu jedná v rámci své samostatné odborné nebo podnikatelské činnosti.

ZRUŠENÍ SCHŮZKY A STORNO PODMÍNKY

Schůzky nebo služby, které nelze dodržet, je třeba zrušit alespoň 24 hodin předem. V případě nedodržení výše uvedeného termínu si vyhrazujeme právo účtovat storno poplatek ve výši 50% z ceny služby za vzniklou ztrátu. Zrušení rezervace lze provést e-mailem na adrese: info@arbuti.com nebo telefonicky na 089529118 se uskuteční.

Přejít nahoru