ARBUTI | GT&C

GT&C

I. Všeobecné podmienky

§ 1 Základné ustanovenia

(1) Nasledujúce podmienky sa vzťahujú na všetky zmluvy, ktoré s nami ako poskytovateľom (kaderníckym salónom ARBUTI) uzavriete prostredníctvom webovej stránky www.arbuti.com. Ak nie je dohodnuté inak, namietame proti zahrnutiu akýchkoľvek vašich vlastných podmienok, ktoré môžete použiť.

(2) Spotrebiteľom v zmysle týchto ustanovení je každá fyzická osoba, ktorá uzatvára právny úkon na účely, ktoré nemožno v prevažnej miere priradiť ani jej obchodnej, ani jej samostatnej odbornej činnosti. Podnikateľom je každá fyzická alebo právnická osoba alebo združenie s právnou subjektivitou, ktorá pri uzatváraní právneho úkonu koná v rámci svojej samostatnej odbornej alebo obchodnej činnosti.

ZRUŠENIE STRETNUTIA A PODMIENKY ZRUŠENIA

Termíny alebo služby, ktoré nie je možné dodržať, sa musia zrušiť aspoň 24 hodín vopred. V prípade nedodržania vyššie uvedeného termínu si vyhradzujeme právo účtovať storno poplatok vo výške 50% z ceny služby za vzniknutú stratu. Zrušenie rezervácie je možné vykonať e-mailom na: info@arbuti.com alebo telefonicky na 089529118 sa uskutoční.

Prejsť na začiatok