ARBUTI | GT&C

GT&C

I. Generelle vilkår og betingelser

§ 1 Grundlæggende bestemmelser

(1) Følgende vilkår og betingelser gælder for alle kontrakter, som du indgår med os som udbyder (ARBUTI Hair Salon) via hjemmesiden www.arbuti.com. Medmindre andet er aftalt, gør vi indsigelse mod, at du medtager dine egne vilkår og betingelser, som du måtte anvende.

(2) En forbruger i henhold til følgende bestemmelser er enhver fysisk person, der indgår en retshandel med henblik på formål, der overvejende hverken kan henføres til hans erhvervsmæssige eller selvstændige erhvervsmæssige virksomhed. En iværksætter er enhver fysisk eller juridisk person eller et retsevneberettiget partnerskab, som ved indgåelse af en retshandel handler som led i udøvelsen af sin selvstændige erhvervs- eller handelsvirksomhed.

AFLYSNINGER AF AFTALER OG AFBESTILLINGSBETINGELSER

Aftaler eller tjenester, der ikke kan overholdes, skal aflyses mindst 24 timer i forvejen. I tilfælde af manglende overholdelse af ovennævnte frist forbeholder vi os ret til at opkræve et afbestillingsgebyr på 50% af serviceprisen for det lidte tab. Afbestilling kan ske enten via e-mail på: info@arbuti.com eller pr. telefon under 089529118 finde sted.

Rul til toppen