ARBUTI | GT&C

GT&C

I. Ogólne Warunki Handlowe

§ 1 Postanowienia podstawowe

(1) Poniższe warunki obowiązują dla wszystkich umów, które zawierają Państwo z nami jako oferentem (ARBUTI Hair Salon) za pośrednictwem strony internetowej www.arbuti.com. O ile nie uzgodniono inaczej, nie wyrażamy zgody na włączenie jakichkolwiek własnych warunków, które mogą Państwo stosować.

(2) Konsumentem w rozumieniu poniższych przepisów jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celach, które w przeważającej mierze nie mogą być przypisane ani do jej działalności handlowej, ani do jej niezależnej działalności zawodowej. Przedsiębiorcą jest każda osoba fizyczna, prawna lub spółka osobowa posiadająca zdolność prawną, która zawierając czynność prawną, działa w ramach wykonywania wolnego zawodu lub działalności gospodarczej.

ODWOŁYWANIE SPOTKAŃ I WARUNKI ODWOŁYWANIA

Terminy lub usługi, które nie mogą być dotrzymane, muszą być odwołane z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem. W przypadku niedotrzymania powyższego terminu, zastrzegamy sobie prawo do naliczenia opłaty anulacyjnej w wysokości 50% ceny usługi za poniesione straty. Anulowanie rezerwacji może być dokonane przez e-mail na adres: info@arbuti.com lub telefonicznie pod numerem 089529118 odbywać się.

Przewiń do góry