ARBUTI | IMPRINT

IMPRINT

Odpowiedzialny za treść:

Arbuti Hair Salon UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG
Gabelsbergerstr. 62
80333 Monachium
Telefon 089529118

Numer identyfikacyjny VAT: DE308046984

Alternatywne metody rozwiązywania sporów:

Komisja Europejska udostępnia platformę do pozasądowego rozwiązywania sporów online (platforma ODR), dostępną pod adresem https://ec.europa.eu/odr.

Kreślenie zdjęć
Zdjęcia - autor: Arbuti
Zdjęcia - Shutterstock.com
paulynn/shutterstock.com
LightFieldStudios/shutterstock.com
nelen/shutterstock.com
shotPrimeStudio/shutterstock.com
bitt24/shutterstock.com
newAfrica/shutterstock.com

Zastrzeżenie
Zawartość tej strony internetowej jest tworzona z najwyższą starannością. Arbuti Hair Salon nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności i aktualności udostępnianych treści. Użytkownik korzysta z treści zawartych na stronie internetowej na własne ryzyko.

1. Linki zewnętrzne:
W przypadku linków zewnętrznych do stron internetowych osób trzecich ("linki zewnętrzne"), strony te podlegają odpowiedzialności odpowiednich operatorów. Przy pierwszym tworzeniu linków zewnętrznych dostawca sprawdził, czy treści zewnętrzne nie naruszają prawa. W tym czasie nie stwierdzono żadnych naruszeń prawa. Oferent nie ma wpływu na aktualny i przyszły kształt oraz zawartość stron, do których odsyłają linki. Zamieszczenie linków zewnętrznych nie oznacza, że oferent przyjmuje treści znajdujące się za danym odnośnikiem lub linkiem jako własne. Nie jest uzasadnione, aby oferent stale monitorował linki zewnętrzne bez konkretnych wskazówek o naruszeniu prawa. W przypadku stwierdzenia naruszenia prawa takie linki zewnętrzne będą jednak natychmiast usuwane.

2. prawa autorskie i pomocnicze prawa autorskie | © copyright:
Treści opublikowane na tej stronie internetowej podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu i prawom pokrewnym. Każde użycie, które nie jest dozwolone przez niemieckie prawo autorskie i inne prawa autorskie, wymaga uprzedniej pisemnej zgody oferenta lub odpowiedniego właściciela praw. Dotyczy to w szczególności kopiowania, edytowania, tłumaczenia, przechowywania, przetwarzania lub powielania treści w bazach danych lub innych elektronicznych mediach i systemach. Niedozwolone powielanie lub przekazywanie poszczególnych treści lub całych stron jest niedozwolone i podlega karze prawnej. Dozwolone jest jedynie tworzenie kopii i pobieranie do użytku osobistego, prywatnego i niekomercyjnego. Wyświetlanie tej strony w zewnętrznych ramkach jest dozwolone tylko za pisemną zgodą.

3. ochrona danych
Podczas odwiedzania strony internetowej dostawcy mogą zostać zapisane informacje o dostępie (data, godzina, przeglądana strona). Dane te nie należą do danych osobowych, lecz są zanonimizowane. Są one oceniane wyłącznie dla celów statystycznych. Nie są one przekazywane osobom trzecim do celów komercyjnych lub niekomercyjnych. Oferent zwraca wyraźnie uwagę na to, że transmisja danych w Internecie (np. komunikacja za pomocą poczty elektronicznej) jest narażona na luki w zabezpieczeniach i nie może być całkowicie zabezpieczona przed dostępem osób trzecich.

Wykorzystanie danych kontaktowych z odcisku palca do celów reklamy jest wyraźnie niepożądane, chyba że dostawca wyraził na to wcześniej pisemną zgodę lub istnieją już stosunki handlowe. Oferent i wszystkie osoby wymienione na tej stronie internetowej sprzeciwiają się niniejszym komercyjnemu wykorzystaniu i ujawnianiu ich danych.

4. specjalne warunki użytkowania
O ile specjalne warunki dotyczące indywidualnego korzystania z tej strony internetowej odbiegają od wyżej wymienionych punktów od 1 do 4, zostanie to wyraźnie zaznaczone w odpowiednim miejscu. W takim przypadku obowiązują specjalne warunki użytkowania w danym indywidualnym przypadku.

Przewiń do góry