ARBUTI | IMPRINT

IMPRINT

Vastutab sisu eest:

Arbuti Hair Salon UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG
Gabelsbergerstr. 62
80333 München
Telefon 089529118

Käibemaksu ID nr: DE308046984

Alternatiivne vaidluste lahendamine:

Euroopa Komisjon pakub platvormi vaidluste kohtuväliseks veebipõhiseks lahendamiseks (ODR platvorm), mis on kättesaadav aadressil https://ec.europa.eu/odr.

Pildikrediit
Pildid - Arbuti
Pildid - Shutterstock.com
paulynn/shutterstock.com
LightFieldStudios/shutterstock.com
nelen/shutterstock.com
shotPrimeStudio/shutterstock.com
bitt24/shutterstock.com
newAfrica/shutterstock.com

Vastutusnõue
Käesoleva veebisaidi sisu on koostatud võimalikult hoolikalt. Arbuti Hair Salon ei garanteeri siiski esitatud sisu täpsust, täielikkust ja ajakohasust. Veebisaidi sisu kasutamine toimub kasutaja omal vastutusel.

1. välised lingid:
Välislinkide puhul kolmandate isikute veebisaitidele ("välised lingid") vastutavad nende veebisaitide operaatorid. Välislinkide esmakordsel loomisel kontrollis teenusepakkuja, kas välissisu on õigusvastane. Sel ajal ei olnud ühtegi õigusrikkumist ilmnenud. Teenusepakkujal ei ole mingit mõju lingitud lehekülgede praegusele ja tulevasele kujundusele ja sisule. Välislinkide lisamine ei tähenda, et teenusepakkuja võtab viite või lingi taga oleva sisu enda omaks. Ei ole mõistlik, et teenusepakkuja jälgib pidevalt välislinke ilma konkreetsete viideteta õigusrikkumistele. Kui aga õigusrikkumised saavad teatavaks, kustutatakse sellised välised lingid viivitamatult.

2. autoriõigus ja kaasnevad autoriõigused | © autoriõigus:
Sellel veebisaidil avaldatud sisu suhtes kohaldatakse Saksamaa autoriõigust ja autoriõiguse lisaseadust. Igasugune kasutamine, mis ei ole lubatud Saksamaa autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste seadusega, nõuab teenusepakkuja või vastava õiguste omaniku eelnevat kirjalikku nõusolekut. See kehtib eelkõige sisu kopeerimise, redigeerimise, tõlkimise, salvestamise, töötlemise või reprodutseerimise kohta andmebaasides või muudes elektroonilistes andmekandjates ja süsteemides. Üksikute lehekülgede või terviklike lehekülgede loata reprodutseerimine või edastamine ei ole lubatud ja on karistatav. Lubatud on ainult koopiate valmistamine ja allalaadimine isiklikuks, isiklikuks ja mitteäriliseks kasutamiseks. Käesoleva veebilehe kuvamine välisraamides on lubatud ainult kirjaliku loaga.

3. andmekaitse
Teenusepakkuja veebisaidi külastamisel võidakse salvestada teavet külastuse kohta (kuupäev, kellaaeg, vaadatud lehekülg). Need andmed ei kuulu isikuandmete hulka, vaid on anonüümsed. Neid hinnatakse üksnes statistilistel eesmärkidel. Seda ei edastata kolmandatele isikutele ärilistel või mitteärilistel eesmärkidel. Teenusepakkuja juhib selgesõnaliselt tähelepanu sellele, et andmete edastamine Internetis (nt e-posti teel) on turvaaukude all ja seda ei saa täielikult kaitsta kolmandate isikute juurdepääsu eest.

Jäljendi kontaktandmete kasutamine kommertsreklaamiks on selgesõnaliselt keelatud, välja arvatud juhul, kui teenusepakkuja on eelnevalt andnud oma kirjaliku nõusoleku või kui ärisuhe on juba olemas. Teenuseosutaja ja kõik sellel veebisaidil nimetatud isikud vaidlustavad käesolevaga nende andmete mis tahes kaubandusliku kasutamise ja avalikustamise.

4. erilised kasutustingimused
Kui käesoleva veebisaidi üksikute kasutusviiside eritingimused erinevad eelnimetatud numbritest 1-4, märgitakse see selgesõnaliselt asjakohases kohas. Sellisel juhul kehtivad konkreetsel juhul konkreetsed kasutustingimused.

Kerige üles