GT&C

I. Общи условия

§ 1 Основни разпоредби

(1) Следните условия важат за всички договори, които сключвате с нас като доставчик (Фризьорски салон ARBUTI) чрез уебсайта www.arbuti.com. Освен ако не е договорено друго, включването на всякакви условия, които може да сте използвали, е в противоречие.

(2) Потребител по смисъла на следните наредби е всяко физическо лице, което сключва правна сделка за цели, които не могат да бъдат отнесени предимно към търговската му дейност, нито към самоосигурената им професионална дейност. Предприемач е всяко физическо или юридическо лице или юридическо дееспособно дружество, което при сключване на правна сделка действа при упражняване на независима професионална или търговска дейност.

ОТМЕНИ НА СРЕДСТВА И УСЛОВИЯ ЗА ОТМЕНЯ

Срещите или услугите, които не могат да бъдат запазени, трябва да бъдат отменени поне 24 часа предварително. Ако посоченият краен срок не бъде спазен, ние си запазваме правото да начислим такса за анулиране от 50% от цената на услугата за настъпилата загуба. Срещата може да бъде отменена или по имейл на: info@arbuti.com или по телефона на 089529118 заеми място.

Превъртете към началото