АРБУТИ | ОТпечатък

ОТпечатък

Отговорник за съдържанието:

Фризьорски салон Arbuti UG (ограничена отговорност) & Co. KG
Gabelsbergerstr. 62
80333 Мюнхен
Телефон 089529118

ID по ДДС: DE308046984

Алтернативно разрешаване на спорове:

Европейската комисия предоставя платформа за извънсъдебно онлайн разрешаване на спорове (платформа OS), която може да бъде достъпна на https://ec.europa.eu/odr.

кредит за снимка
Изображения – от Арбути
Изображения – Shutterstock.com
paulynn/shutterstock.com
LightFieldStudios/shutterstock.com
nelen/shutterstock.com
shotPrimeStudio/shutterstock.com
bitt24/shutterstock.com
newAfrica/shutterstock.com

Опровержение
Съдържанието на този уебсайт е създадено с изключително внимание. Фризьорски салон Арбути обаче не поема отговорност за коректността, пълнотата и навременността на предоставеното съдържание. Съдържанието на уебсайта се използва на собствен риск на потребителя.

1. Външни връзки:
За външни връзки към уебсайтове на трети страни („външни връзки“). тези уебсайтове са обект на отговорност на съответния оператор. Когато външните връзки бяха свързани за първи път, доставчикът провери съдържанието на трета страна за законови нарушения. По това време не са установени законови нарушения. Доставчикът няма влияние върху текущия и бъдещ дизайн и съдържание на свързаните страници. Настройката на външни връзки не означава, че доставчикът приема съдържанието зад препратката или връзката като свое собствено. Постоянното наблюдение на външните връзки не е разумно за доставчика без конкретни доказателства за законови нарушения. Въпреки това, ако разберем за законови нарушения, такива външни връзки ще бъдат незабавно изтрити.

2. Авторски права и допълнителни авторски права | Авторско право:
Съдържанието, публикувано на този уебсайт, е обект на немско авторско право и допълнителни авторски права. Всяко използване, което не е разрешено от немския закон за авторското право и спомагателното авторско право, изисква предварително писмено съгласие на доставчика или съответния притежател на права. Това се отнася по-специално за дублирането, обработката, превода, съхранението, обработката или възпроизвеждането на съдържание в бази данни или други електронни медии и системи. Неразрешеното дублиране или препращане на отделно съдържание или пълни страници не е разрешено и се наказва от закона. Разрешено е само производството на копия и изтегляния за лична, частна и нетърговска употреба. Представянето на този уебсайт във външни рамки е разрешено само с писмено разрешение.

3. Поверителност
При посещение на уебсайта на доставчика може да се съхранява информация за достъпа (дата, час, прегледана страница). Тези данни не принадлежат към личните данни, а са анонимни. Те се оценяват само за статистически цели. Прехвърляне към трети страни за търговски или нетърговски цели не се извършва. Доставчикът изрично посочва, че предаването на данни в Интернет (например при комуникация по електронна поща) има пропуски в сигурността и не може да бъде напълно защитено срещу достъп на трети страни.

Използването на данните за контакт в отпечатъка за търговска реклама е изрично нежелателно, освен ако доставчикът не е дал своето предварително писмено съгласие или вече съществуват бизнес отношения. Доставчикът и всички лица, посочени на този уебсайт, възразяват срещу всякаква търговска употреба и разкриване на техните данни.

4. Специални условия за ползване
Доколкото специалните условия за индивидуално използване на този уебсайт се отклоняват от горните номера от 1 до 4, това ще бъде изрично посочено в подходящата точка. В този случай за всеки отделен случай важат специалните условия за ползване.

Превъртете към началото