ARBUTI | Gegevensbescherming

Gegevensbescherming

Privacybeleid

Tenzij hieronder anders is bepaald, is de verstrekking van uw persoonsgegevens niet wettelijk of contractueel verplicht, noch noodzakelijk voor het sluiten van een overeenkomst. U bent niet verplicht de gegevens te verstrekken. Het niet verstrekken ervan zal geen gevolgen hebben. Dit geldt alleen voor zover bij de volgende verwerkingen geen andere indicatie wordt gegeven.

"Persoonsgegevens": iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Serverlogbestanden

U kunt onze website bezoeken zonder enige persoonlijke informatie te verstrekken. 

Telkens wanneer u onze website bezoekt, worden gebruiksgegevens door uw internetbrowser aan ons of onze webhoster / IT-dienstverlener doorgegeven en in loggegevens (zogenaamde serverlogbestanden) opgeslagen. Deze opgeslagen gegevens omvatten bijvoorbeeld de naam van de opgeroepen pagina, de datum en het tijdstip van de toegang, het IP-adres, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de verzoekende provider. De verwerking wordt uitgevoerd op basis van Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO voor legitieme belangen in het verzekeren van een probleemloze werking van onze website en om ons aanbod te verbeteren. 

 

Verzameling en verwerking bij gebruik van het contactformulier 

Wanneer u het contactformulier gebruikt, verzamelen wij uw persoonsgegevens (naam, e-mailadres, berichttekst) alleen voor zover deze door u zijn verstrekt. De gegevensverwerking heeft tot doel contact met u op te nemen. Door uw bericht te verzenden, stemt u in met de verwerking van de verzonden gegevens. De verwerking is gebaseerd op Art. 6 (1) lit. a DSGVO met uw toestemming.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons daarvan in kennis te stellen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op basis van de toestemming heeft plaatsgevonden. Wij zullen uw e-mailadres alleen gebruiken om uw verzoek te verwerken. Uw gegevens worden dan gewist, tenzij u hebt ingestemd met verdere verwerking en gebruik.

Gebruik van Google reCAPTCHA 

Wij gebruiken de service reCAPTCHA van Google Inc. op onze website. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). De query dient om onderscheid te maken tussen de invoer door een mens of door geautomatiseerde, machinale verwerking. Daartoe wordt uw input doorgegeven aan Google en daar gebruikt. Bovendien worden het IP-adres en alle andere gegevens die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-dienst, aan Google doorgegeven. Deze gegevens worden door Google verwerkt binnen de Europese Unie en, indien nodig, ook in de Verenigde Staten. Voor de doorgifte van gegevens naar de VS is een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie, het "Privacy Shield", van kracht. Google neemt deel aan het "Privacy Shield" en heeft zich aan de vereisten onderworpen. 

De verwerking is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO van het legitieme belang om onze website te beschermen tegen geautomatiseerde spionage, misbruik en SPAM.

Voor meer informatie over Google reCAPTCHA en het bijbehorende privacybeleid kunt u terecht op: https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html en https://www.google.com/privacy

 

Verzameling, verwerking en doorgifte van persoonsgegevens voor bestellingen

Wanneer u een bestelling plaatst, verzamelen en verwerken wij uw persoonsgegevens alleen voor zover dat nodig is voor de uitvoering en verwerking van uw bestelling en voor de afhandeling van uw verzoeken. De verstrekking van de gegevens is noodzakelijk voor de sluiting van het contract. Indien de gegevens niet worden verstrekt, kan geen overeenkomst worden gesloten. De verwerking is gebaseerd op Art. 6 (1) lit. b DSGVO en is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract met u. 

Uw gegevens worden bijvoorbeeld doorgegeven aan de door u gekozen verzendbedrijven en dropshipping providers, betalingsdienstaanbieders, dienstverleners voor orderverwerking en IT-dienstverleners. In alle gevallen houden wij ons strikt aan de wettelijke voorschriften. De omvang van de gegevensoverdracht wordt tot een minimum beperkt.

 

Cookies 

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van een gebruiker. Wanneer een gebruiker een website bezoekt, kan een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks waarmee de browser bij het opnieuw oproepen van de website op unieke wijze kan worden geïdentificeerd. Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Bovendien stellen cookies onze systemen in staat uw browser ook na een paginawijziging te herkennen en u diensten aan te bieden. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser wordt herkend, zelfs na een paginawijziging.

Wij gebruiken ook cookies op onze website om het surfgedrag van onze sitebezoekers te analyseren.

De verwerking vindt plaats op grond van § 15 (3) TMG alsmede Art. 6 (1) lit. f DSGVO van het legitieme belang bij de bovengenoemde doeleinden.

De gegevens die op deze manier van u worden verzameld, worden met technische voorzorgsmaatregelen gepseudonimiseerd. Een toewijzing van de gegevens aan uw persoon is derhalve niet meer mogelijk. De gegevens worden niet samen met andere persoonlijke gegevens van u opgeslagen.

U hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens op grond van artikel 6, lid 1, onder f), DSGVO om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie.

Cookies worden op uw computer opgeslagen. Daarom hebt u volledige controle over het gebruik van cookies. Door het selecteren van de juiste technische instellingen in uw internetbrowser, kunt u het opslaan van cookies en de overdracht van de gegevens die zij bevatten voorkomen. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden gewist. Wij wijzen u er echter op dat u dan wellicht niet alle functies van deze website in hun volle omvang kunt gebruiken.

Via de onderstaande links kunt u zien hoe u cookies kunt beheren (en uitschakelen) in de belangrijkste browsers:

Chrome Browser: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen

Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Gebruik van Google Analytics 

Op onze website maken wij gebruik van de webanalysedienst Google Analytics van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). De gegevensverwerking dient voor de analyse van deze website en zijn bezoekers. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google de verkregen informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het website- en internetgebruik verbonden diensten aan de websitebeheerder te leveren. Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google Analytics zal niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google.

Google Analytics maakt gebruik van cookies die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. IP-anonimisering is geactiveerd op deze website. Dit betekent dat uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vooraf wordt ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden doorgestuurd en daar worden ingekort. Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan de Verenigde Staten. Voor de doorgifte van gegevens naar de VS is een besluit van de Europese Commissie inzake adequaatheid beschikbaar. De verwerking is gebaseerd op Art. 6 (1) lit. f DSGVO van het legitieme belang bij een vraaggerichte en doelgerichte vormgeving van de website. U hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens op grond van artikel 6, lid 1, onder f), DSGVO om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. U kunt ook voorkomen dat door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) aan Google worden doorgegeven en door Google worden verwerkt door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is onder de volgende link [https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de]. Om te voorkomen dat Google Analytics op verschillende apparaten gegevens verzamelt, kunt u een opt-out-cookie instellen. Opt-out cookies voorkomen dat in de toekomst uw gegevens worden verzameld wanneer u deze website bezoekt. U moet zich afmelden op alle systemen en apparaten die u gebruikt, wil dit volledig effectief zijn. Als u hier klikt, zal de opt-out cookie worden ingesteld: Google Analytics deactiveren. 

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op https://www.google.com/analytics/terms/de.html of onder https://www.google.de/intl/de/policies/.

Gebruik van sociale plug-ins door middel van "Shariff 

Wij gebruiken plug-ins voor sociale netwerken op onze website. Om u de controle over uw gegevens te geven, gebruiken wij de privacy-veilige "Shariff" knoppen.

Zonder uw uitdrukkelijke toestemming worden er geen links gelegd naar de servers van de sociale netwerken en worden er bijgevolg geen gegevens doorgegeven.

"Shariff" is een ontwikkeling van de specialisten van het computerblad c't. Het maakt meer privacy op het net mogelijk en vervangt de gebruikelijke "deel"-knoppen van sociale netwerken. Meer informatie over het Shariff-project vindt u hier https://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html.

Wanneer u op de knoppen klikt, verschijnt een pop-upvenster waarin u zich met uw gegevens kunt aanmelden bij de desbetreffende provider. Pas na deze actieve aanmelding door u, wordt een directe verbinding met de sociale netwerken tot stand gebracht.

Door in te loggen stemt u in met de overdracht van uw gegevens aan de desbetreffende social media-aanbieder. Zo worden onder meer uw IP-adres en de informatie over welke van onze pagina's u hebt bezocht, doorgegeven. Als u tegelijkertijd verbonden bent met een of meer van uw sociale netwerkaccounts, wordt de verzamelde informatie ook toegewezen aan uw overeenkomstige profielen. U kunt deze opdracht alleen voorkomen door uit te loggen uit uw social media accounts voordat u onze website bezoekt en voordat u de knoppen activeert. De hieronder genoemde sociale netwerken zijn geïntegreerd door middel van de "Shariff"-functie.

Voor meer informatie over de reikwijdte en het doel van het verzamelen en gebruiken van de gegevens, alsmede over uw rechten in dit verband en de mogelijkheden om uw privacy te beschermen, verwijzen wij u naar de desbetreffende mededelingen inzake gegevensbescherming van de aanbieders.

Google+ van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, 94043 USA) https://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html

Facebook van Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Verenigde Staten) https://www.facebook.com/policy.php

Twitter van Twitter Inc. (795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, Verenigde Staten) https://twitter.com/privacy

Pinterest van Pinterest Inc. (635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA) https://about.pinterest.com/de/privacy-policy

Instagram van Instagram LLC. (1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA). https://help.instagram.com/155833707900388

Xing of XING SE (Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg) https://www.xing.com/privacy

LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten 

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=uno-reg-guest-home-privacy-policy

Gebruik van GoogleMaps

Wij gebruiken op onze website de functie voor het insluiten van GoogleMaps-kaarten van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google").

De functie maakt de visuele weergave van geografische informatie en interactieve kaarten mogelijk. Daarbij verzamelt, verwerkt en gebruikt Google ook gegevens van de bezoekers van de websites bij het oproepen van de pagina's waarin GoogleMaps-kaarten zijn geïntegreerd.

Uw gegevens kunnen ook worden doorgegeven aan de Verenigde Staten. Voor de doorgifte van gegevens naar de VS is een besluit van de Europese Commissie inzake adequaatheid beschikbaar.

De verwerking wordt uitgevoerd op basis van Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO vanuit het gerechtvaardigd belang bij een behoeftegerichte en doelgerichte vormgeving van onze website.

Voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Google, verwijzen wij u naar het privacybeleid van Google op https://www.google.com/privacypolicy.html. Daar hebt u ook de mogelijkheid om in het Privacy Center uw instellingen te wijzigen, zodat u uw door Google verwerkte gegevens kunt beheren en beschermen.

 

bewaartermijn

Na de volledige afhandeling van het contract worden de gegevens in eerste instantie opgeslagen voor de duur van de garantieperiode, vervolgens overeenkomstig de wettelijke, met name fiscale en commerciële, bewaartermijnen en vervolgens na het verstrijken van de termijn gewist, tenzij u toestemming heeft gegeven voor verdere verwerking en gebruik.

Rechten van de betrokkene

Indien aan de wettelijke vereisten is voldaan, heeft u overeenkomstig de artikelen 15 tot en met 20 DSGVO de volgende rechten: het recht op informatie, op correctie, op wissen, op beperking van de verwerking, op gegevensoverdraagbaarheid.

Bovendien hebt u overeenkomstig art. 21, lid 1, DSGVO het recht bezwaar te maken tegen verwerking op grond van art. 6, lid 1, onder f), DSGVO en tegen verwerking met het oog op direct marketing.

Neem contact met ons op als u wilt. U vindt de contactgegevens in ons impressum.

Recht van beroep bij de toezichthoudende autoriteit

Overeenkomstig art. 77 DSGVO heeft u het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet rechtmatig is.

Recht van bezwaar

Indien de hier opgesomde verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op ons gerechtvaardigd belang overeenkomstig Art. 6 (1) lit. f DSGVO, hebt u het recht om te allen tijde om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie bezwaar te maken tegen deze verwerking met werking voor de toekomst.

Nadat bezwaar is gemaakt, wordt de verwerking van de betrokken gegevens beëindigd, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt voor direct-marketingdoeleinden, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking door ons daarvan in kennis te stellen. Nadat bezwaar is gemaakt, zullen wij de verwerking van de betrokken gegevens met het oog op direct marketing stopzetten.

Scroll naar boven